HMS og sikkerhet

HMS

Leidang sitt HMS-arbeid tar utgangspunkt i organisasjon og mennesker. Vi planlegger for at arbeidet skal gjennomføres sikkert og effektivt til avtalt tid ved hjelp av riktig utstyr. Alle har et eget ansvar for helse, miljø og sikkerhet og skal bidra til en skadefri arbeidsplass. Arbeidet med sikkerhet er en kontinuerlig prosess med planlegging, utførelse, evaluering og forbedring. Sikkerhetsarbeidet tar aldri slutt, vi jobber etter visjon om at alle skader på mennesker, eiendeler og miljø kan unngås.

For oss handler det om holdninger, kompetanse og kultur. For å ivareta sikkerhet på arbeidsplassen må de som gjør jobben ha rett kompetanse, gode holdninger og omsorg for hverandre, for i Leidang handler HMS om at vi bryr oss om kollegaene våre. Alle skal kunne dra trygt hjem til sine nærmeste etter endt arbeidshverdag, for du er viktigere for oss enn alt annet. Så enkelt - så livsviktig.

Vår kompetanse der,
og når du trenger det.

Ta kontakt