Installasjon

Installasjon

Leidang utfører forberedende aktiviteter og installasjon ved nyetableringer og modifikasjoner i eksisterende anlegg. Dette gjør vi for tradisjonell og fremtidsrettet industri.

Oppdragene kan være av alle størrelser, og innebærer alt fra utarbeidelse av arbeidspakker, koordinering av oppdragene og oppfølging av installasjonsfase. Utførende arbeidslag med multidisiplin erfaring tar ansvar for installasjon, kontroll, ferdigstillelse og overlevering.

Planlegging og utførelse kan foregå integrert i kundens systemer, eller i Leidangs egne systemer.

Ta kontakt