Våre tjenester

Vedlikehold og service

Jobbsetting og utførelse av vedlikehold på tekniske anlegg, med fokus på sikkerhet, forenkling og effektivitet. Leidangs tilstedeværelse forenkler kundenes hverdag gjennom smidig samarbeid, tydelig ledelse og erfarne fagarbeidere. Arbeidslagene i Leidang er selvgående, med en sterk yrkesstolthet og innarbeidet HMS-kultur.

Leidangs arbeidslag tar ansvar for alt fra daglig vedlikehold til periodisk vedlikehold og kampanjer. Ved å ha et fast vedlikeholdslag i anlegget knytter man kjennskap og kunnskap på anleggene, noe som gjør det enkelt å mobilisere ekstra kapasitet ved større kampanjer og revisjonsstanser.

Leidangs forretningsmodell fokuserer på tett samarbeid med kunde. Dette innebærer at Leidang kan jobbe integrert i kundens egne systemer, noe som bidrar til mindre administrasjon, økt effektivitet og reduserte kostnader. Forretningsmodellen er skalerbar og kan tilpasses anlegg i alle faser.

Ta kontakt

Jobb i leidang?

Jobbe i Leidang?